Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner dành cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Hosting tại iZdesigner. Chức năng này nhằm đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ tại iZdesigner. Khi quý khách cần thay đổi domain chính cho hosting, quý khách chỉ cần truy cập vào khu vực quản trị tại iZdesigner là có thể thay đổi được, không cần phải gửi yêu cầu hỗ trợ như trước nữa.

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Bước 1: Đăng nhập vào khu vực quản trị dịch vụ tại iZdesigner bằng tài khoản của quý khách tại: http://my.izdesigner.net/

Bước 2: Truy cập vào khu vực các gói dịch vụ đang sử dụng

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Nếu quý khách đang sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau tại iZdesigner, hãy tìm lọc các dịch vụ Hosting để tìm nhanh hơn.

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Bên cạnh các tên miền trong gói Hosting > Chọn [Sửa] > Nhập tên miền mới của quý khách và chọn Cập Nhật

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho Hosting tại iZdesigner

Hoàn tất

Sau khi quý khách chọn Cập Nhật domain mới, vui lòng chờ trong khoảng 5 phút để hệ thống xử lý và cập nhật domain mới cho hosting.

Hotline: 0968 971 340
Skype: izdesigner