iZdesigner Việt Nam - Cung cấp dịch vụ hoàn hảo

Mang lại trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng

Danh sách các Port VPS/Server Linux quan trọn cần nhớ

Danh sách các Port VPS/Server Linux dưới đây được liệt kê để bạn dễ dàng truy cập vào các dịch vụ riêng trên máy chủ của mình. Các Post còn rất nhiều tùy vào nền tảng bạn cài đặt. Bên dưới iZdesigner liệt kê một số Port quan trọng mà bạn thường sử dụng nhất.

Danh sách các Port VPS/Server Linux quan trọn cần nhớ Port VPS - Danh sách các Port VPS/Server Linux quan trọn cần nhớ - iZdesigner

Danh sách các Port VPS/Server Linux quan trọn cần nhớ

Danh sách các Port VPS/Server Linux quan trọn cần nhớ

20 – FTP Data (For transferring FTP data)

21 – FTP Control (For starting FTP connection)

22 – SSH(For secure remote administration which uses SSL to encrypt the transmission)

23 – Telnet (For insecure remote administration

25 – SMTP(Mail Transfer Agent for e-mail server such as SEND mail)

53 – DNS(Special service which uses both TCP and UDP)

67 – Bootp

68 – DHCP

69 – TFTP(Trivial file transfer protocol uses udp protocol for connection less transmission of data)

80 – HTTP/WWW(apache)

88 – Kerberos

110 – POP3(Mail delivery Agent)

123 – NTP(Network time protocol used for time syncing uses UDP protocol)

137 – NetBIOS(nmbd)

139 – SMB-Samba(smbd)

143 – IMAP

161 – SNMP(For network monitoring)

389 – LDAP(For centralized administration)

443 – HTTPS(HTTP+SSL for secure web access)

514 – Syslogd(udp port)

636 – ldaps(both tcp and udp)

873 – rsync

989 – FTPS-data

990 – FTPS

993 – IMAPS

1194 – openVPN

1812 – RADIUS

995 – POP3s

2049 – NFS(nfsd, rpc.nfsd, rpc, portmap)

2401 – CVS server

3306 – MySql

3690 – SVN

6000-6063-X11

Hotline: 0968 971 340 (24/7) - Skype: izdesigner (NVKD)