iZdesigner Việt Nam - Cung cấp dịch vụ hoàn hảo

Mang lại trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin  – Plugin Manager là chức năng dùng để xem thông tin các Plugin đã được cài đặt cũng như thêm, cập nhật, xóa và gỡ các plugin,… trong VPS sử dụng DirectAdmin.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin 

Login Directadmin (quyền Admin) và chọn Plugin Manager (trong Extra Features).

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin Plugin Manager trong DirectAdmin - Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin - iZdesigner

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin

Tùy chỉnh Plugin

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin Plugin Manager trong DirectAdmin - Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin - iZdesigner

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin

Bước 1: Check vào ô Select để chọn Plugin trong danh sách.
Bước 2: Nhập Password.
Bước 3: Chọn các tùy chỉnh mong muốn.

Các tùy chỉnh bao gồm:

 • Deactivate: Ngắt kích hoạt plugin.
 • Activate: Kích hoạt plugin.
 • Update: Cập nhật plugin.
 • Install: Cài đặt plugin.
 • Un-Install: Gỡ cài đặt plugin.
 • Delete: Xóa plugin.

Add Plugin

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin Plugin Manager trong DirectAdmin - Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin - iZdesigner

Hướng dẫn sử dụng chức năng Plugin Manager trong DirectAdmin

Bước 1: Tùy chọn các cách upload plugin theo mong muốn.

 • Url: upload plugin sử dụng đường dẫn.
 • File: upload thẳng file có sẵn trong máy.

Bước 2: Nhập URL nếu chọn tùy chọn Url

 • Chọn File cần upload nếu chọn tùy chọn File.

Bước 3: Nhập Password.

Bước 4: Tích chọn Install after upload để sau khi upload xong sẽ tiến hành cài đặt tự động.

Bước 5: Chọn Add Plugin để tiến hành thêm plugin.

Hotline: 0968 971 340 (24/7) - Skype: izdesigner (NVKD)